Trương Văn Hoàng
ôm bảng điện mỗi ngày để theo đủi con đường chuyên nghiệp 😅
ôm bảng điện mỗi ngày để theo đủi con đường chuyên nghiệp 😅
Media
cuối cùng e cũng đã hết là Sinh viên :)))
cuối cùng e cũng đã hết là Sinh viên :)))
Media
Sài Gòn khi nào mới cho em đi cắt tóc zạ 😿😿
Sài Gòn khi nào mới cho em đi cắt tóc zạ 😿😿
Media
Đi Long An kiếm ít trái cây 🤤 🤤
Đi Long An kiếm ít trái cây 🤤 🤤
Media
Bộ sưu tập ăn Cam 😂😂😂
Bộ sưu tập ăn Cam 😂😂😂
Media
Lần đầu đến Bình Phước,
Lần đầu đến Bình Phước,
Media
Hơi bị lạnh 🥶🥶
Hơi bị lạnh 🥶🥶
Media
Lần thứ 2 đón năm mới & xem pháo hoa tại Landmark 81  🎉🎉🎉
Lần thứ 2 đón năm mới & xem pháo hoa tại Landmark 81 🎉🎉🎉
Media
Ba Den mountain🤭🤭🤭
Ba Den mountain🤭🤭🤭
Media